Ацидозата - новата болест на модерния човек

 

 

В последните години започнаха да се преоткриват стари истини в холистичното лечение и усилено се заговори за „ацидоза”. Под „ацидоза” се разбира повишеното количество на киселини в кръвта. Това състояние се смята за основна причина за преждевременното остаряване на клетките.

 

Кои са причините за прекомерното киселинно натоварване на организма?

 

• Прекомерна консумация на киселиннообразуващи хранителни продукти (преди всичко животински белтъци, рафинирана захар, бяло брашно, алкохол, кафе).

• Приемът на твърде малко алкализираща, пълноценна храна.

Киселинният излишък се отлага в тъканите като резултат от нарушеното равновесие между поемане и отделяне на киселини. Времето на пребиваване на киселините в съединителната тъкан и опасността от тъканна ацидоза зависи от скоростта на отвеждането им чрез кръвта.

 

Правилното функциониране и отвеждане на отпадъците зависи от добрата работа на бъбреците и от способността на тялото да се освободи от излишните киселини. Преди всичко пикочната киселина натоварва бъбреците, които в рамките на 24 часа все пак трябва да пречистят 2000 литра кръв.

Водата, като основна съставка на кръвта, е важно транспортно средство в човешкото тяло. Проблемите възникват тогава, когато тя не може изцяло да поеме тази основна задача, т.е. когато тя има ограничени възможности за пренос на вещества, респективно когато приемаме твърде малко вода, „способна да транспортира“. В този случа се стига до сгъстяване на кръвта с повишаване на хематокритните стойности (броя на червените кръвни телца в единица обем). Резултатът от това е понижаване на скоростта на протичане на кръвта и поради това затруднено отвеждане на отпадъчните вещества от тъканите.

Ако пием твърде малко вода, „способна да транспортира“, се случва същото, както ако наполовина пълен автобус започне обиколка на града. Могат да се качат само прекалено малко допълнителни пътници и да пътуват с този автобус. Някои трябва да останат и да чакат следващия. Ако и той е вече пълен, чакащите туристи ще почнат да се дразнят и това ще предизвикат безпокойство.

В нашето тяло се случва същото. Последиците от задържането на нежелани крайни продукти от обмяната на веществата в тъканите са фатални.

Въпросът е: „Коя вода притежава особено висок свързващ потенциал, т.е. способността да свързва и отвежда вещества?” Такава вода, наред с правилната диета, би имала съществен принос за постигане на киселинно-алкално равновесие в човешкото тяло.

Отговорът ни дава Карл Глезел, автор на книгата „Излекуване без чудеса и странични ефекти“:

„Най-добрата, пълноценна и поради това най-здравословна питейна вода е слабо минерализираната планинска изворна вода. Стойността на рН при нея най-често е около 7. Такава вода изпълнява задачата си на разтворител и прави възможно правилното протичане на биологичните процеси в организма, без да настъпват нежелателни промени.“

Твърдата, високо минерализирана вода всъщност действа точно обратно на очаквания ефект. Тя предизвиква отлагания и спира естественото освобождаване на тялото от вредните отпадъчни вещества.

За разлика от нея слабо минерализираната вода се оказва оптимално средство за разтваряне и транспортиране в процеса на обмяната на веществата. LAURETANA с нейната ниска минерализация  успешно се справя с отлаганията и е изключително подходяща за всякакви пречистващи режими и диети.