Профил на водата LAURETANA

Надморска височина на извора:                                            1 050 м над морското равнище

 

Класификация:                                                                    Вода с много ниска концентрация на 

 

      LAURETANA:

 

  • е изключително подходяща за покриване на ежедневната нужда от течности.
  • се усвоява лесно от всички поради ниското си съдържание на калциев карбонат и сол.
  • регулира обмяната на веществата и помага на тялото да изхвърли по най- естествен начин метаболитните отпадъчни продукти като пикочната киселина.
  • Пиенето на LAURETANA предпазва от метаболитни заболявания и сърдечно-съдови болести.
  • се препоръчва с хранителни добавки и лекарства поради високия си капацитет на свързване.
  • е изключително подходяща за приготвяне на бебешки храни.
  • е перфектна за производството и приемането на хомеопатични лекарства.
  • е в основата на приготвяне на вкусно кафе и чай (без калциев карбонат и сол). Ароматните вещества се свързват и пренасят много по-добре в сравнение с традиционните твърди води.
  • е препоръчана от Масару Емото