ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Потребителски акаунт

Потребителският акаунт представлява профилът на потребителя/ клиента в сайта www.healthline.bg, чрез който може да направи поръчка на стоки, представени на сайта. В него се съдържат данни, като: две имена, адрес, телефон, имейл адрес.

Всеки потребител има право по всяко време да заяви изтриването на профила си на имейл info@healthline.bg

Информацията в профила може да бъде обновявана/променяна от потребителя/ клиента при вписване в профила.

Паролата, която потребителят/ клиенът настройва, може да бъде обновявана/променяна от потребителя/ клиента при вписване в профила.

Имейлът, който потребителят/ клиентът настройва, може да бъде обновяван/променян от потребителя/ клиента при вписване в профила.

Чрез влизането/използването на САЙТА, потребителите и клиентите се съгласяват да вземат всички необходими мерки за сигурността на паролата и потребителското си име.

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Потребителят/клиентът носи отговорност, включително и наказателна отговорност, за всякакви предоставени фалшиви данни.

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате в/използвате САЙТА, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/ използване на САЙТА посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че потребителят/клиентът поема отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този акаунт.

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да промените паролата си и да ни информирате за Вашите опасения на eshop@healthline.bg. “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД не носи отговорност за неоторизирано влизане или злоупотреба с Вашия акаунт от трети лица.

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД си запазва правото да откаже на всеки потребител достъп до САЙТА, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки, за което потребителят/клиентът ще бъде уведомен своевременно по електронен път.

Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги без предварително уведомяване н потребителите/клиентите.

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2. Политика за конфиденциалност

Препоръчваме Ви да пазите паролата си и да не я предоставяте на други лица. Вашата парола осигурява достъп до Вашия акаунт и всяко лице, което я има е възможно да прави поръчки от Ваше име и без Ваше знание.

Препоръчително е да сменяте паролата си на определен период от време с оглед сигурността на Вашия акаунт.

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта Ви или номера на кредитната Ви карта.

Възможно е “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД да изиска Вашето име и адрес за доставка по телефона или имейл, например в случаите, когато има неточност в посочените в акаунта Ви такива или в други непредвидени обстоятелства. Възможно е “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД да изиска Вашия телефонен номер и име по e-mail адрес, когато е установена неточност в посочените във Вашия акаунт данни или в други непредвидени обстоятелства.

Автентичните електронни съобщения на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси, завършващи на “@healthline.bg” или “@rewerk.bg”

3. Защита и ползване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД, със седалище в България, гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 12.

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените и предавани чрез компютърната ни система данни.

Данните и личната информация, предоставена от потребители/ клиенти, се използват от “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с потребителите /клиентите относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт на сайта www.healthline.bg в “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, фамилия, адрес, е-mail адрес и телефонен номер, данни на получателя на поръчката (имена, адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Ако желаете да не получавате реклами от “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД , можете да се откажете от абонамент при кликване на линка „отпиши ме от списъка с абонати“ във футъра на информационния бюлетин, който получавате.

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД Ви дава възможност за постоянно отписване от нашата база данни. За използване на опцията на постоянно отписване, изпратете имейл на адрес: info@healthline.bg

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати в следствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани линковe в социалните мрежи и търсачки).

Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на потребителите и клиентите са важен компонент от дейността нa “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД.

Чрез регистрирането в сайта/ извършване на поръчка и попълването на формуляри с лични данни, потребителите/ клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД и от партньори по договор на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД за:

Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД) на предоставените e-mail адреси от потребители и клиенти,

Участие в конкурси, промоции;

Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране, т.н.);

Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА;

Пазарни изследвания;

Следене на продажбени данни.

За да бъдат изтрити данните на потребителя/ клиента, той/ тя трябва да изпрати имейл на адрес eshop@healthline.bg, заявявайки желанието си данните му/й да бъдат изтрити. В противен случай те ще бъдат използвани за неопределено време с цел осъществяване на покупко-продажба през сайта www.healthline.bg и физическия магазин healthline.bg.

"РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД, но без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

“РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от Закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес: info@healthline.bg, потребителите/клиентите могат да имат, безплатно, следните права:

– да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация;

4. Права за интелектуална собственост

Достъпът/ използването на този САЙТ не дава на потребителя/клиента права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

Потребителите/клиентите нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД.

Достъп/използване на този уеб сайт не дава на потребителя/клиента правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с всякаква търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД.

Потребители/клиентите нямат право да използват логото, марка или друга графика/ чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД.

Чрез представяне на информация или материали чрез този сайт потребителят/ клиентът се съгласява да предостави на дружеството “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тези материали или информация. Също така, потребителят/ клиентът се съгласява, че дружеството “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, know-how или техники, изпратени чрез сайта www.healthline.bg. Дружеството “РЕ-ВЕРК БГ” ЕООД няма да бъде обвързано със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация и на изпратените материали, идеи, концепции, know-how или техники, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

5. Политика за "бисквитки"

САЙТА използва "бисквитки", които са важни за коректната му работа.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра или в паметта на Вашия компютър и/или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на посетителя и подобряване на функционалността на сайта и работата с него. "Бисквитките" биват сесийни и постоянни. Сесийните "бисквитки" се изтриват от компютъра или устройството, което ползвате след като затворите вашия браузър. Постоянните "Бисквитки" от своя страна се съхраняват на вашия компютър или устройство, което ползвате,  за по-продължителен период от време, или докато не бъдат изтрити от Вас.

САЙТА използва следните видове "бисквитки":

- Необходими "бисквитки" - Тези "бисквитки" са от съществено значение, за да можете ефективно да използвате САЙТА, например когато купувате продукт и/или услуга и следователно не могат да бъдат изключвани. Тези бисквитки не събират информация за Вас, която да бъде използвана за маркетинг или за запомняне на мястото за достъп до интернет.

- Функционални "бисквитки" - Тези "бисквитки" Ви позволяват да използвате пълната функционалност САЙТА.

- Аналитични "бисквитки" - Посредством "бисквитките" на Google Analytics ние следим (абсолютно анонимно) посещаемостта на нашия САЙТ и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват анонимизирано кои страници от САЙТА ни сте разгледали, дали сте посетили САЙТА ни през мобилно или десктоп устройство.

Деактивирането и активирането на „бисквитки“ можете да управлявате чрез настройките на използвания от Вас браузър. Но ако блокирате всички "бисквитки" (включително основни), няма да имате достъп до всички или някои части от нашия САЙТ.

За да получите повече информация отностно "бисквитките", моля посетете: http://www.allaboutcookies.org/